Penyerapan Tenaga Kerja

DATA PENYERAPAN TENAGA KERJA

TAMATAN SMK NEGERI 1 BATU

TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DATA PENYERAPAN TENAGA KERJA

TAMATAN SMK NEGERI 1 BATU

TAHUN PELAJARAN 2022/2023