Penerimaan Hasil Belajar Siswa Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022
Batu, 28-30 Desember 2021

“Semangat Prestasi di Masa Pandemi”

—————–
Website : smkn1batu.sch.id
Facebook : SMK negeri satu batu
Twitter :

@SMKN 1 BATU