Rapat dinas Kepala SMK Negeri-Swasta, SMA Negeri-Swasta dan MAN Kota Batu dengan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Kota Malang-Kota Batu di SMK Negeri 1 Batu

@SMKN 1 BATU